Pull-out

Pull-out engreppsblandaren kännetecknas av funktionselementet som kan dras ut framåt och finns antingen med en utdragbar pip eller en utdragbar dusch.