Komfortabel och hygienisk.

Excentreglaget som passar till alla serier finns i en konventionell och en elektrisk version. Detta komfortabla reglage ger bättre hygien när vattnet rinner ut ur diskhon. Vid den elektriska varianten kan silkorgsventlen öppnas och stängas genom att man rör vid piezo-brytaren på diskbänken. Med denna impuls aktiveras en motor i närheten av avloppet. Motorn öppnar och stänger avloppet mekaniskt. Excenterreglaget finns med rund eller fyrkantig rosett.