Nyheter 2013

Dornbracht utformar den digitala framtiden i badrum och kök

Dornbracht riktar 2013 med det nya marknadskravet "Culturing Life” in sig för framtiden. Bad- och kökskultur planeras vidare – idéer av idag för morgondagens behov.

Världen har förändrats. Inte bara den snabba digitala förändringen spelar en roll utan även megatrenden hälsa påverkar våra liv. Dornbracht följer med i den här kulturella förändringsprocessen och utökar sitt fundament av design- och vattenkompetens: teknologiska framsteg när det gäller användning i nätverk och komfort samt förebyggande i bemärkelsen hälsa och välbefinnande är i allt högre grad avgörande för märkesorientering och produktutveckling i framtiden. Så gestaltar – kultiverar – Dornbracht livet på nytt, om och om igen. Den nya marknadsvisionen: "Culturing Life”.
Mer
Nyheterna i korthet:

Dornbracht Bathroom – Aesthetics, beauty and care
Som komplement till den nya marknadsvisionen definierar Dornbracht med "Aesthetics, beauty and care” ett anspråk speciellt för livsrummet bad. Estetik, skönhet och omsorg står som huvudsakliga element i medelpunkten för produktutvecklingen.

Personal needs, individual spaces
De nya specialiserade utloppspunkterna för zonerna "Cleansing”, "Showering”, "Bathing” och "Foot Bathing” är exakt anpassade till behovet i respektive handlingsutrymme. Målet är att utveckla ännu bättre, intelligentare och mer specifika former för frammatning av vatten. Fundamentet för detta är den formella klarheten i Dornbrachts estetik som gör det möjligt att kombinera produkterna design- och serieövergripande. Portföljen blir till ett unikt modulsystem för olika personers individuella behov.
-> Mera

Sensory Sky
En duschkänsla som under bar himmel ger den nya, unikt sinnliga duschupplevelsen Sensory Sky. Olika slags regn, dimma, ljus och dofter kompletterar varandra och bildar komplexa scenarier inspirerade av väderfenomen och stämningar i naturen. Dofterna, med naturliga komponenter och anpassade till koreografin, berör sinnena alldeles särskilt. Styrningen sker enkelt och bekvämt med hjälp av nya, digitala Smart Tools som har utvecklats av Dornbracht inom ramen för den nya teknologin Smart Water.
-> Mera

Smart Water
Smart Water står för visionen att använda sig av alla de möjligheter och chanser som digitaliseringen innebär i bad (och kök) – och att driva den framåt. Den intelligenta teknologin kopplar samman komponenterna i badet med varandra och gör det därigenom möjligt att förenkla och individualisera användningarna på ett bekvämt sätt. Grunden för detta är de Smart Tools som har utvecklats av Dornbracht. Interface utgörs av två vred för styrning av temperatur och vattenmängd, samt en eller flera displayer med inställningsfunktioner.
-> Mera

Dornbracht Kitchen – Eat, drink & think
Förutom badnyheterna överför Dornbracht de digitala möjligheterna till kompetensområdet kök. Företaget presenterar 2013 köksnyheter som bygger på Smart Water-teknologin, stöder och underlättar arbetsprocesserna.

eUnit Kitchen
Bästa exempel: eUnit Kitchen. Den första elektroniska produktlösningen optimerar arbetsprocesserna med digitalt styrda armaturer och utmärker sig genom en intuitiv, enkel användning.
-> Mera

Pivot
Dessutom visas den nya premiumarmaturen Pivot med 360° aktionsradie, som definierar om flexibiliteten i köket.
-> Mera

Mindre