Ayin kavramının tanımlanması.

Sanayi üniversite araştırması ile karşılaşıyor. Dorbracht tarafından başlatılan işbirliğinin amacı: Uluslararası mimari sahnesinde ayin mimarisi üzerine bir müzakerenin geliştirilmesi. Dornbracht burada üst başlık olarak "ayin mimarisi" konusunu belirledi, ancak süreç ve sonuçlar üzerinde içeriksel hiçbir etkisi olmadı. ETH Zürih'in sekiz öğrencisinden oluşan bir ekip, bir dönem boyunca üç aşamalı olarak bu sorgulamaya kendini ithaf etti. Araştırma Birimi'nin kapanışını kürsü ile misafir eleştirmenler tarafından yapılan kapanış eleştirisi oluşturdu. Farklı kürsülerin kapanış eleştirmenleri ETH Zürih'te geleneksel olarak her bir akademik yılın zirvesini oluşturmaktadır. Projenin bir dokümantasyonu Birkhäuser Verlag tarafından yayınlanmıştır.

DÖKÜMANLAR