1 / 3

2 / 3

3 / 3

Cloud Cities

Örümcek ağları, astro-fizik ve Buckminster Fuller gibi efsanevi vizyonlar, sanatçı Tomás Saraceno'nun ilham kaynaklarından sadece bir kaçıdır. Eserlerini biyolojik küreler olarak adlandırmaktadır: ya bunları organik mekan ağları gibi kullanan bitkiler yaşamaktadır ya da bunlar siyah halat ağlarına asılmış olarak mekanda sallanmaktadır. Önce mimarlık eğitimi gören sanatçının eserlerinin çıkış noktası, güncel ve gelecekteki yaşam ortamımız ile topluma karşı olan ilgisidir. Hamburg Garı'ndaki sergi, tarihi salonun tümünü kaplamaktadır, çünkü ilk defa olarak yaklaşık 20 "biyolojik küresinin" hepsi birden sergilenmektedir. Saraceno bu enstalasyon ile ütopik bir dünyanın, ziyaretçinin içine girebildiği üç boyutlu bir vizyonunu resmetmektedir. Böylece, münferit modüllerden oluşan bir sistemin yeni mekansal bir evreni nasıl yarattığını yaşayarak görmektedir.