A'dan Z'ye Dornbracht

Dornbracht içeriğinde rol oynayan kavramlardan bir seçme. Daha fazla

SSS

Sık sorulan sorulara verilen cevapları sizin için konularına göre derledik. Devamı için
Sipariþ talebinizi burada kolay ve rahat bir þekilde Almanya'daki Kemitron kokularý üretici ve satýcýlarýna iletebilirsiniz. Bilgilerinizin iletilmesinden sonra (teslimat ve fatura adresi) 2 ila 4 gün içinde sipariþ talebiniz ile ilgili olarak sözleþme ortaðýnýz Kemitron firmasý tarafýndan doðrudan ön koþulsuz bir teklif alýrsýnýz.
Sensory Sky reAdjust koku solüsyonu 200 ml

Bir SENSORY SKY özelliði,ATTsenaryolara uyarlanmýþ kokular.Su ve ýþýk ayarlarýnda olduðu gibi bunlar da doðadaki hava olaylarýndan ve ruh hallerinden esinlenmiþtir.Kokular ilgili senaryolarý destekler ve bilinçli veya bilinçsiz bir þekilde refah üzerine etki yapar.Tüm kokular, yüksek kaliteli, doðal ve doðala özdeþ uçucu yaðlar, aromalar ve balsamlardan üretilirler ve International Fragrance Association (IFRA) tarafýndan onaylanmýþlardýr.Taze odunsu uç kokusu ve otsu, tatlý meyveli çýkýþý ile sýcak, yeþil, balsamik koku. Rahatlatýr, özgürleþtirir ve güçlendirir, genel olarak ruha etki eder, ruh halini yükseltir. Ýðne yapraklýlar, turuncu narenciye kokularý, çayýr otlarý ve çilek kokularýndan oluþan bir karýþým.
Sensory Sky reLease koku solüsyonu 200 ml

Bir SENSORY SKY özelliði,ATTsenaryolara uyarlanmýþ kokular.Su ve ýþýk ayarlarýnda olduðu gibi bunlar da doðadaki hava olaylarýndan ve ruh hallerinden esinlenmiþtir.Kokular ilgili senaryolarý destekler ve bilinçli veya bilinçsiz bir þekilde refah üzerine etki yapar.Tüm kokular, yüksek kaliteli, doðal ve doðala özdeþ uçucu yaðlar, aromalar ve balsamlardan üretilirler ve International Fragrance Association (IFRA) tarafýndan onaylanmýþlardýr. Topraðýmsý-yosunlu bazda, taze yeþil, otsu uç kokusu ile limonsu koku. Ferahlatýr, topraklama etkisi, ruh üzerinde güçlendirici, dengeleyici ve ruh halini yükseltici etkisi bulunur. Yeþil yaprak, kayýn, limon otu ve limon kokularýndan oluþan karýþým.
Sensory Sky reJoice koku solüsyonu 200 ml

Bir SENSORY SKY özelliði,ATTsenaryolara uyarlanmýþ kokular.Su ve ýþýk ayarlarýnda olduðu gibi bunlar da doðadaki hava olaylarýndan ve ruh hallerinden esinlenmiþtir.Kokular ilgili senaryolarý destekler ve bilinçli veya bilinçsiz bir þekilde refah üzerine etki yapar.Tüm kokular, yüksek kaliteli, doðal ve doðala özdeþ uçucu yaðlar, aromalar ve balsamlardan üretilirler ve International Fragrance Association (IFRA) tarafýndan onaylanmýþlardýr. Aydýnlatýcý, ilham verici ve çiçeksi bir etkiye sahip olan þiirsel, "dalgalý" bir kompozisyon. Tatlý meyvemsi ve odunsu sýcak çýkýþlý, taze yeþil ve açýk uçlu bir koku. Yeþil yaprak kokularý, nane, sýcak odunsu kokular ve bitkisel kokulardan oluþan bir karýþým.
Sensory Sky reAdjust koku solüsyonu 1000 ml

Bir SENSORY SKY özelliði,ATTsenaryolara uyarlanmýþ kokular.Su ve ýþýk ayarlarýnda olduðu gibi bunlar da doðadaki hava olaylarýndan ve ruh hallerinden esinlenmiþtir.Kokular ilgili senaryolarý destekler ve bilinçli veya bilinçsiz bir þekilde refah üzerine etki yapar.Tüm kokular, yüksek kaliteli, doðal ve doðala özdeþ uçucu yaðlar, aromalar ve balsamlardan üretilirler ve International Fragrance Association (IFRA) tarafýndan onaylanmýþlardýr.Taze odunsu uç kokusu ve otsu, tatlý meyveli çýkýþý ile sýcak, yeþil, balsamik koku.Rahatlatýr, özgürleþtirir ve güçlendirir, genel olarak ruha etki eder, ruh halini yükseltir.Ýðne yapraklýlar, turuncu narenciye kokularý, çayýr otlarý ve çilek kokularýndan oluþan bir karýþým.
Sensory Sky reLease koku solüsyonu 1000 ml

Bir SENSORY SKY özelliði,ATTsenaryolara uyarlanmýþ kokular.Su ve ýþýk ayarlarýnda olduðu gibi bunlar da doðadaki hava olaylarýndan ve ruh hallerinden esinlenmiþtir.Kokular ilgili senaryolarý destekler ve bilinçli veya bilinçsiz bir þekilde refah üzerine etki yapar.Tüm kokular, yüksek kaliteli, doðal ve doðala özdeþ uçucu yaðlar, aromalar ve balsamlardan üretilirler ve International Fragrance Association (IFRA) tarafýndan onaylanmýþlardýr.Topraðýmsý-yosunlu bazda, taze yeþil, otsu uç kokusu ile limonsu koku.Ferahlatýr, topraklama etkisi, ruh üzerinde güçlendirici, dengeleyici ve ruh halini yükseltici etkisi bulunur.Yeþil yaprak, kayýn, limon otu ve limon kokularýndan oluþan karýþým.
Sensory Sky reJoice koku solüsyonu 1000 ml

Bir SENSORY SKY özelliði,ATTsenaryolara uyarlanmýþ kokular.Su ve ýþýk ayarlarýnda olduðu gibi bunlar da doðadaki hava olaylarýndan ve ruh hallerinden esinlenmiþtir.Kokular ilgili senaryolarý destekler ve bilinçli veya bilinçsiz bir þekilde refah üzerine etki yapar.Tüm kokular, yüksek kaliteli, doðal ve doðala özdeþ uçucu yaðlar, aromalar ve balsamlardan üretilirler ve International Fragrance Association (IFRA) tarafýndan onaylanmýþlardýr.Aydýnlatýcý, ilham verici ve çiçeksi bir etkiye sahip olan þiirsel, "dalgalý" bir kompozisyon.Tatlý meyvemsi ve odunsu sýcak çýkýþlý, taze yeþil ve açýk uçlu bir koku.Yeþil yaprak kokularý, nane, sýcak odunsu kokular ve bitkisel kokulardan oluþan bir karýþým.
Toplam 0,00