Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG firmasının başarısı sadece yol gösteren ve kaliteli tasarım ürünlerinden değil, aynı zamanda bu ürünleri geliştiren ve üreten insanlardan da kaynaklanmaktadır. Yetkinliği ve becerileri ile personel giderek daha çok bir rekabet avantajına dönüşmektedir. Bu avantajı sürekli olarak geliştirmek için hem mesleki ve hem de meslek ötesi bilgi birikimini artırmak ve bunu yetkinliğine uygun biçimde kullanmasını sağlamak amacıyla personelimize farklı önlemler ve projeler sunmaktayız.

Devamı için

Kendini şirketimiz ve felsefemizle özdeşleştirebilen ve Dornbracht'ı etkin biçimde oluşturmak isteyen personel arıyoruz. Bunun için kişisel sorumluluk ve kişisel serbest alanlar içeren bir çalışma ortamı sunmaktayız. Personelimizin güven içinde birlikte çalıştığı, birbirlerine karşılıklı olarak saygı gösterdiği ve böylece sağlıklı bir inovasyon ve çalışma iklimi yarattığı bir çalışma atmosferi bizim için çok önemlidir. Dornbracht'ta çalışmak ister misiniz? Gerek mesleki eğitim almış gerekse meslekte deneyim sahibi kişilere, gücü teknikte ve tasarımda yatan dinamik bir şirkette heyecan verecek görevler sunmaktayız. İş bulma bölümünde aktüel görevler ve iş yerleri konusunda bilgi alabilirsiniz. İlan edilen yerlerin yanı sıra ayrıca lisans ve master tezlerini bizde yazma olanağını sunmaktayız.

Daha az

Meslek eğitimi/ Yüksek öğrenim

Personel geliştirme

  • Personel desteği

    Personelimiz bizim en değerli varlığımızdır. Bu nedenle, sadece rahat bir çalışma ortamı yaratmakla kalmayıp personelimizi mesleki ve meslek ötesi konularda cesaretlendiriyor ve destekliyoruz.   Devamı için

Jobfinder

Hedefi "diğerlerinden farklı ve daha iyi olmak" olan bir firmada heyecan verici ve kaliteli iş ve eğitim olanakları.