Bireysel ayak banyosu keyfi

Ayak banyosunun etkisi sadece ayaklarla sýnýrlý deðildir. Tüm organizmaya yayýlýr.

Yavaþ yavaþ tüm vücuda akan bir duygu.FOOT BATHATTetkileri uygulandýktan uzun bir süre sonra da hissedilebilen çeþitli akýþ türlerini, konfor fonksiyonlarýný ve önceden programlanmýþ senaryolarý birleþtirir. Dýþarý çekilebilir yeni aðýzlýk ayrýca bireysel Kneipp akýþlarý için olanaklar saðlar. Rahat bir þekilde dijital AKILLI ARAÇLAR üzerinden kumanda edilir.

FOOT BATHATTönceden programlanmýþ iki senaryoya sahip bulunuyor: VITALIZE senaryosu ferahlatýr, canlandýrýr ve yeni enerji verir.4 adet düze, giderek artan basýnç yoðunluðu ve deðiþen ýsýlarda ayak tabanlarýndaki refleks bölgelerine masaj yapar. RELAX senaryosu kan dolaþýmýný harekete geçirir, rahatlatýr ve ýsýtýr.Ayaklar önce ýlýk, az suya daldýrýlýr, ardýndan ýsý ve su seviyesi yavaþ yavaþ artar – ta ki 15 dakika sonra ayak banyosundan çýkana kadar.
Devamı için
Ürün konsepti ve tasarımı Sieger Design'a aittir.

Daha az

Dornbracht Bathroom 2014

(GB/I/E)

Karşıdan indirme Alışveriş sepeti
Dornbracht Produktinformation Bad

Dornbracht Bathroom Product Information

(GB/I/E)

Karşıdan indirme Alışveriş sepeti